Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Major Effects of Alkalinity on the Relationship Between Metabolism and Dissolved Inorganic Carbon Dynamics in Lakes