Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

MALDI-TOF MS Imaging evidences spatial differences in the degradation of solid polycaprolactone diol in water under aerobic and denitrifying conditions