Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Management actions to mitigate the occurrence of pharmaceuticals in river networks in a global change context