Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Management of urban waters with nature-based solutions in circular cities—exemplified through seven urban circularity challenges