Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Managing temporary streams and rivers as unique rather than second-class ecosystems