Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mapping microplastics in Cadiz (Spain): Occurrence of microplastics in municipal and industrial wastewaters