Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Marine Microbiota Responses to Shipping Scrubber Effluent Assessed at Community Structure and Function Endpoints