Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mass spectrometry: Fifth meeting of the Spanish Society of Mass Spectrometry (SEEM)