Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mechanism of Racemization of Chiral Alcohols Mediated by 16-Electron Ruthenium Complexes