Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Metagenomic analysis reveals that bacteriophages are reservoirs of antibiotic resistance genes