Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Metal contaminations impact archaeal community composition, abundance and function in remote alpine lakes