Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Metals in superficial sediments of a cascade multisystem reservoir: contamination and potential ecological risk