Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Methanotrophs: Discoveries, Environmental Relevance, and a Perspective on Current and Future Applications