Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Micro/nanoplastics effects on organisms: A review focusing on ‘dose’