Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Micro-pollutants in Hospital Effluent: Their Fate, Risk and Treatment Options