Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microalgae-based removal of contaminants of emerging concern: Mechanisms in Chlorella vulgaris and mixed algal-bacterial cultures