Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microbial biofilm structure and organic matter use in mediterranean streams