Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microbial engineering strategies for synthetic microplastics clean up: A review on recent approaches