Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microbial Organic Matter Utilization in High-Arctic Streams: Key Enzymatic Controls