Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Micro(Nano)plastic analysis: a green and sustainable perspective