Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microplastics in biotic and abiotic compartments of high-mountain lakes from Alps