Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Microplastics Occurrence in the European Common Frog (Rana temporaria) from Cottian Alps (Northwest Italy)