Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Minimizing N2O emissions and carbon footprint on a full-scale activated sludge sequencing batch reactor