Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mitigation of bisphenol A using an array of laccase-based robust bio-catalytic cues – A review