Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Mixed effects of effluents from a wastewater treatment plant on river ecosystem metabolism: subsidy or stress?