Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Model-based methodology for the design of optimal control strategies in MBR plants