Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modeling dissolved and particulate organic carbon dynamics at basin and sub-basin scales