Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modeling of N2O Emissions in a Full-Scale Activated Sludge Sequencing Batch Reactor