Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modeling Soil Organic Carbon at Coastal Sabkhas with Different Vegetation Covers at the Red Sea Coast of Saudi Arabia