Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modeling the sedimentary response of a large Pyrenean basin to global change