Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling and monitoring of integrated urban wastewater systems: review on status and perspectives