Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling and prediction of the effect of operational parameters on the fate of contaminants of emerging concern in WWTPs