Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling cometabolic biotransformation of sulfamethoxazole by an enriched ammonia oxidizing bacteria culture