Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling epilithic biofilms combining hydrodynamics, invertebrate grazing and algal traits