Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling the emerging pollutant diclofenac with the GREAT-ER model: Application to the Llobregat River Basin