Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Modelling the Fate of Chemicals in the Environment and the Human Body Series Preface