Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Monitoring endocrine disrupting compounds and estrogenic activity in tap water from Central Spain