Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Monitoring waves of the COVID-19 pandemic: Inferences from WWTPs of different sizes