Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Morpho-sedimentary evolution of the middle-course reaches of the Segre River