Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Morphological characterization of a highly-dynamic fluvial landscape: The River Baker (Chilean Patagonia)