Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multi-agent system approach for an integrated urban wastewater management