Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multi-criteria selection of optimum WWTP control setpoints based on microbiology-related failures, effluent quality and operating costs