Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multi-residue method for the determination of antibiotics and some of their metabolites in seafood