Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multidrug resistance-encoding plasmid from Aeromonas sp strain P2G1