Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiple-objective evaluation of wastewater treatment plant control alternatives