Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiple stressor effects on biodiversity and ecosystem functioning in a Mediterranean temporary river