Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiple stressor effects on biological quality elements in the Ebro River: Present diagnosis and predicted responses