Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiple-stressor effects on river biofilms under different hydrological conditions