Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiple stressors determine community structure and estimated function of river biofilm bacteria