Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Multiresidue GC-MS/MS pesticide analysis for evaluation of tea and herbal infusion safety